Raks

Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya, 120x110cm, 1987