Tarihin Balkonundan Ankara

Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya, 100x110cm, 1982