Merak II

Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya, 30x40cm, 2002