Günaha Çağrı III

Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya, 130x120cm, 1988